Přeskočit na obsah

Rovnováha jako klíč

Prosím, odhlédněte od lží a úmyslných desinterpretací mých postojů a slov a podívejte se na fakta. Přesvědčte se, že vždy dělám, co říkám. A že to platí i naopak.
Milí přátelé,
Věřím, že následující sdělení je velmi důležité.
Za svůj život jsem došel k přesvědčení, že klíčem k opravdu šťastnému životu je rovnováha. Abychom mohli být skutečně šťastni, potřebujeme nalézt rovnováhu v životě, rovnováhu v mysli i rovnováhu fyzickou. Rovnováhu mezi odpovědností a radostí, přísností i laskavostí, vůči sobě samému, svým dětem i všem ostatním.
Pevně věřím, že ve svém životě jsem onu rovnováhu našel. Přesněji, jsem blízko. Díky tomu jsem si uvědomil, že pro mé vlastní štěstí je důležité štěstí nejen mé rodiny a mých dětí (i když těch nejvíce), ale i mých přátel a všech lidí. Proto jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky. Na pozici, díky které budu moci co nejvíce pomáhat lidem, využívat svoji analytickou a ekonomickou odbornost a dosáhnout společných vizí spravedlivé a svobodné společnosti 21. století. Pozici, která bude zároveň mojí největší životní zodpovědností.
Chápu, že ne každý je schopen mým slovům uvěřit, a to zvláště v dnešní kritické době, kdy má populismus velkou moc. Je to pochopitelné, v době, kdy asi většina z nás byla a je opakovaně klamána a zklamávána. Jsem si vědom, že má autenticita, otevřenost a nepopulisticky sdílená pravda je opakovaně, a to především ze strany médií, nepravdivě interpretována. Ano, jdu proti trendu a je to pro mě často velice nevýhodné, nicméně nehodlám na svém postoji a svých hodnotách naprosto nic měnit.
Zkuste, prosím, odhlédnout od negativních tvrzení  lživých médií a podívat se na skutečnost, jaká reálně je. Jsem nepohodlný většině politiků a všem těm, kteří žijí životy ve lži, bojí se pravdy a zavírají před ní oči.
Prosím, přesvědčte se, podívejte se na fakta. Mluvím o vědě, kterou považuji za jeden ze základních pilířů lidské civilizace, a proto ji intenzivně podporuji již více než 15 let. Mluvím o vzdělávání, jehož růstu se věnuji mnoho let a mám se svým týmem konkrétní a skvělé výsledky, jako jsou například školní participativní rozpočtování či nová fenomenální hra Mathesso.
Za spravedlivost bojuji již 12 let, “šel jsem s kůží na trh” a založil jsem Nadační fond proti korupci, který státu ušetřil již přes dvě miliardy korun. Díky mé iniciativě se podařilo upozornit na zločinnou amnestii bývalého prezidenta Klause a veřejně ji odsoudit. Volební systém D21, který je klíčem k obnově demokracie, nalézání konsensu a záchraně svobody, jsem vymyslel v roce 2012 a již deset let intenzivně a systematicky pracuji na jeho implementaci a prosazení v politice.
Pohyb a zdravý životní styl považuji za nezbytný pro každého, a protože jsem důsledný, mám silnou vůli a maximální nasazení, stal jsem se ve svých 48 letech univerzálním sportovcem ve vrcholové formě.
Na 121 % jsem připraven nacházet rovnováhu ve společnosti a hledat ty nejlepší cesty obnovy v dnešní přelomové době. Proto bych chtěl moc poprosit ty z vás, kteří jste ochotni otevřít oči i mysl, abyste mi dali svoji aktivní podporu, ať už přímou spoluprací na mé prezidentské kampani, či tím, že budete sdílet mezi svými přáteli mé vize a hodnoty.
Je to moc důležité. Ne proto, abych dosáhl funkce prezidenta. Jsem odhodlán pomoci České republice stát se svobodnou, spravedlivou a odvážnou zemí 21. století. Věřím, že tyto hodnoty a jejich naplnění zlepší život velké většiny z nás.
Prosím, přidejte se a pomozte nám. Děkuji.

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741