Přeskočit na obsah

Proč se ucházím o Váš hlas

Vnímám dnešní složitou dobu. Z pozice Prezidenta chci spojovat společnost, upozorňovat na systémovou nespravedlnost a pomáhat hledat řešení a nové cesty.

Velmi mě zajímají a obohacují setkání a diskuse s občany během mých cest. Díky nim jsem si mimo jiné uvědomil, že vám dlužím vysvětlení, proč je pozice prezidenta ČR vhodná, a dokonce ta nejlepší možná, pro realizaci společných vizí a plánů.
Je naprosto zásadní, že prezident v naší zemi nemá primárně exekutivní pravomoci jako například ve Francii nebo v USA. Kdyby tomu tak bylo, o kandidatuře bych neuvažoval, protože exekutiva  znamená „svázané ruce“ a nemožnost širokého a univerzálního dopadu. Co však považuji za důležité, je, že český prezident má velký neformální vliv a lidé mu naslouchají.
Naše země se stále ještě nachází v hluboké morální propasti. V situaci, která není dobrá, zároveň však nabízí příležitost k novému startu s obrovským potenciálem zásadní změny k lepšímu.
Prezident nese nejvyšší zodpovědnost za to, aby společenský systém nebyl nespravedlivý vůči svému lidu. Hlava státu má výjimečnou možnost vyhledávat nejvíce křiklavé případy, upozorňovat na ně a zasazovat se o zjednání nápravy. Nikoliv příkazem, nýbrž svým vlivem, upřením své pozorností a tudíž i pozornosti většiny spoluobčanů.
Prezident totiž právě nyní, v době morálně bahenní, bude mít obrovský vliv a jedinečnou možnost řešit systémovou nespravedlnost. Vyřešení konkrétních problémů se spojí s komunikací napříč celou naší společností a prezident dodá lidem naději a následně i víru v lepší a spravedlivější svět.
Komunikace této vize nového vzorce myšlení bude spojována s konkrétními kroky ke zlepšení politické kultury a přispěje k její zásadní změně. Stále více lidí bude dávat šanci lepšímu životu a počáteční většinová nedůvěra se postupně obrátí. Prezident bude iniciovat změnu politické kultury a svým vlivem na veřejné mínění přinese nápravu vybraných konkrétních případů. Zároveň vytvoří tým odborníků – instituci “ombudsmana za spravedlivost”, která bude zastáním a pevnou kotvou pro každého Čecha, který bude mít sílu a odvahu postavit se proti nesmyslům a špatnostem jakéhokoliv druhu. Tímto způsobem umožní každému člověku odvolání a možnost přeskočit prohnilé a ubíjející struktury stávajícího systému. Národní obrození 21. století bude společným dílem každého zodpovědného a aktivního člověka.
Naše země se může stát vzorem pro celý svět. Jsme malá země s velmi chytrými lidmi, která není z pohledu velmocí nijak ohrožující. Naštěstí. Máme proto možnost vytvořit skvělý komunikační prostor pro všechny a celému světu tím nabídnout  cestu k otevřené komunikaci a nalézání konsensů, vedoucí k hlubší formě vzájemné spolupráce. Sjednocení v naší zemi může být v konečném důsledku klíčovým milníkem dějinné změny, jejíž potenciál by mohl dosáhnout až úrovně  sjednocení celé planety.
Používám své cvičené racionální myšlení jako nástroj a své srdce jako kompas: racionální myšlení k budování a opevňování cesty a srdce pro směřování k dobru. K humanitě 21. století, kde lidé žijí podle nejvyšších lidských hodnot.
Svůj silný potenciál chci použít k pomoci všem. Odvahou bojuji proti zlu, za spravedlivý svět. Jako milující otec vím, že chci dobro pro všechny naše děti.
Jako expert na teorii pravděpodobnosti jsem schopen to „spočítat“.
Chcete odebírat Karlův newsletter?


    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741