Přeskočit na obsah

Proč se ucházím o Váš hlas

Vnímám dnešní složitou dobu. Z pozice Prezidenta chci spojovat společnost, upozorňovat na systémovou nespravedlnost a pomáhat hledat řešení a nové cesty.

Velmi mě zajímají a obohacují setkání a diskuse s občany během mých cest. Díky nim jsem si mimo jiné uvědomil, že vám dlužím vysvětlení, proč je pozice prezidenta ČR vhodná, a dokonce ta nejlepší možná, pro realizaci společných vizí a plánů.
Je naprosto zásadní, že prezident v naší zemi nemá primárně exekutivní pravomoci jako například ve Francii nebo v USA. Kdyby tomu tak bylo, o kandidatuře bych neuvažoval, protože exekutiva  znamená „svázané ruce“ a nemožnost širokého a univerzálního dopadu. Co však považuji za důležité, je, že český prezident má velký neformální vliv a lidé mu naslouchají.
Naše země se stále ještě nachází v hluboké morální propasti. V situaci, která není dobrá, zároveň však nabízí příležitost k novému startu s obrovským potenciálem zásadní změny k lepšímu.
Prezident nese nejvyšší zodpovědnost za to, aby společenský systém nebyl nespravedlivý vůči svému lidu. Hlava státu má výjimečnou možnost vyhledávat nejvíce křiklavé případy, upozorňovat na ně a zasazovat se o zjednání nápravy. Nikoliv příkazem, nýbrž svým vlivem, upřením své pozorností a tudíž i pozornosti většiny spoluobčanů.
Prezident totiž právě nyní, v době morálně bahenní, bude mít obrovský vliv a jedinečnou možnost řešit systémovou nespravedlnost. Vyřešení konkrétních problémů se spojí s komunikací napříč celou naší společností a prezident dodá lidem naději a následně i víru v lepší a spravedlivější svět.
Komunikace této vize nového vzorce myšlení bude spojována s konkrétními kroky ke zlepšení politické kultury a přispěje k její zásadní změně. Stále více lidí bude dávat šanci lepšímu životu a počáteční většinová nedůvěra se postupně obrátí. Prezident bude iniciovat změnu politické kultury a svým vlivem na veřejné mínění přinese nápravu vybraných konkrétních případů. Zároveň vytvoří tým odborníků – instituci “ombudsmana za spravedlivost”, která bude zastáním a pevnou kotvou pro každého Čecha, který bude mít sílu a odvahu postavit se proti nesmyslům a špatnostem jakéhokoliv druhu. Tímto způsobem umožní každému člověku odvolání a možnost přeskočit prohnilé a ubíjející struktury stávajícího systému. Národní obrození 21. století bude společným dílem každého zodpovědného a aktivního člověka.
Naše země se může stát vzorem pro celý svět. Jsme malá země s velmi chytrými lidmi, která není z pohledu velmocí nijak ohrožující. Naštěstí. Máme proto možnost vytvořit skvělý komunikační prostor pro všechny a celému světu tím nabídnout  cestu k otevřené komunikaci a nalézání konsensů, vedoucí k hlubší formě vzájemné spolupráce. Sjednocení v naší zemi může být v konečném důsledku klíčovým milníkem dějinné změny, jejíž potenciál by mohl dosáhnout až úrovně  sjednocení celé planety.
Používám své cvičené racionální myšlení jako nástroj a své srdce jako kompas: racionální myšlení k budování a opevňování cesty a srdce pro směřování k dobru. K humanitě 21. století, kde lidé žijí podle nejvyšších lidských hodnot.
Svůj silný potenciál chci použít k pomoci všem. Odvahou bojuji proti zlu, za spravedlivý svět. Jako milující otec vím, že chci dobro pro všechny naše děti.
Jako expert na teorii pravděpodobnosti jsem schopen to „spočítat“.

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741