Přeskočit na obsah

Podepsat petici

Dejte mi svůj autogram! 🙂 Podpora občanů je pro mě zcela zásadní. Moc si vážím toho, že mou kandidaturu na prezidenta České republiky chcete podpořit podpisem na petičním archu. Řekněte o tom i svým známým, kamarádům nebo třeba babičce. Děkuji!

Podpisový archStáhnout

 

Před stažením si, prosím, pozorně přečtěte pravidla a prohlédněte vzor.

Pravidla vyplnění archu

  • Podpisový arch je vytištěný na bílém papíře formátu A4, je jednostranný.
  • Údaje uvádějte čitelným hůlkovým písmem.
  • Jako adresu místa trvalého pobytu voliče je třeba uvést úplný název obce/města, ulice s uvedením čísla popisného, evidenčního, popř. orientačního; PSČ není třeba uvádět.
  • Datum narození uvádějte ve formátu DD.MM.RRRR, kde DD je den, MM je měsíc a RRRR je rok narození. V kolonce „Druh dokladu“ uvádějte zkratku „OP“ pro občanský průkaz nebo „CP“ pro cestovní pas.

Kam doručit podpisový arch?

Podpisový arch zasílejte, prosím, na adresu: P21 z.s., PO BOX 74, Milady Horákové 81, Praha 7, 170 00, nebo přineste na jedno z petičních míst. Seznam petičních míst neustále rozšiřujeme. Pokud byste chtěli založit petiční místo vyplňte prosím formulář.

 

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741