Přeskočit na obsah

Oznámení o dárcích a poskytovatelích bezúplatných plnění

OZNÁMENÍ PODLE § 37 ODST. 3 ZÁKONA Č. 275/2012 SB., O VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Adresát:

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Kounicova 688/26

Brno 602 00

 

Kandidát: Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD., nar. 26.7.1973

Oznamovatel: Mgr. Vojtěch Štajf, nar. 9.3.1974, na základě zmocnění

 

V Praze dne 10.1.2023

 

Pro naplnění povinnosti dle § 37 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, tímto sděluji, že pan Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD., nepřijal po dobu své kandidatury žádná bezúplatná plnění ani v jeho prospěch žádná osoba neuhradila ani se nezavázala uhradit výdaje na volební kampaň. Veškeré výdaje na volební kampaň financoval z vlastních prostředků.

Po dobu kandidatury obdržel pan Karel Janeček na transparentní volební účet peněžité prostředky od níže uvedených osob, kdy se však nejednalo o peněžité dary ve smyslu zákona o volbě prezidenta republiky a panu Karlu Janečkovi tak nejsou známy údaje o datu narození a trvalém pobytu těchto osob. Veškeré peněžité příspěvky od níže uvedených osob tak byly vráceny jejich odesílatelům.

Jiří Kubíček

Tomáš Kratochvíl

Ing. Jan Koutný

Dominik Sacha

Kryštof Půček

Lenka Klofáčová

Erik Konečný

Luděk Erlebach

Martin Žigmund

Milan Řeřicha

Ondřej Mužík

 

Vojtěch Štajf, v.r.

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741