Přeskočit na obsah

Rovnováha jako klíč ke šťastnému životu

Milí přátelé,

V této fázi mé prezidentské kampaně se snažím najít co nejvíce aktivních podporovatelů, kteří souzní s mými názory a vizemi. Byl bych moc rád, kdybyste k nim patřili i vy.

KLÍČ KE ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU? ROVNOVÁHA

Za svůj život jsem došel k přesvědčení, že klíčem k opravdu šťastnému životu je rovnováha. Abychom mohli být skutečně šťastni, potřebujeme nalézt rovnováhu v životě, rovnováhu v mysli i rovnováhu fyzickou. Rovnováhu mezi zodpovědností a radostí, přísností i laskavostí, vůči sobě samému, svým dětem i všem ostatním.

Pevně věřím, že ve svém životě jsem onu rovnováhu našel. Přesněji, jsem blízko :). Díky tomu jsem si uvědomil, že pro mé vlastní štěstí je důležité štěstí nejenom mé rodiny a mých dětí (i když těch nejvíce), ale i mých přátel a všech lidí. Proto jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky, na pozici, která bude zároveň mojí největší životní zodpovědností.

PREZIDENT PRO 21. STOLETÍ

Na 121 % jsem připraven nacházet rovnováhu ve společnosti a hledat ty nejlepší cesty obnovy v dnešní přelomové době. Z pozice prezidenta budu moci ještě více pomáhat lidem, využívat svoji analytickou a ekonomickou odbornost a dosáhnout společných vizí spravedlivé a svobodné společnosti 21. století.

Chápu, že ne každý je schopen mým slovům uvěřit, a to zvláště v dnešní kritické době, kdy má populismus velikou moc. V době, kdy asi většina z nás byla a je opakovaně klamána a zklamávána, je to pochopitelné. Jsem si vědom, že má autenticita, otevřenost a nepopulisticky sdílená pravda je často, a to především ze strany médií, nepravdivě interpretována. Ano, jdu proti trendu a je to pro mě velice nevýhodné, nicméně nehodlám na svém postoji a svých hodnotách naprosto nic měnit.

Zkuste prosím odhlédnout od negativních a lživých médií a podívat se na skutečnost. Na mé aktivity, názory, vize a hodnoty, které vyznávám. Na výsledky mé práce a na to, že mé činy jsou vždy v souladu s mými slovy.

Mluvím o vědě, kterou považuji za jeden ze základních pilířů lidské civilizace, a proto ji intenzivně podporuji již více než 15 let. Mluvím o vzdělávání, jehož růstu se věnuji mnoho let a mám se svým týmem konkrétní a skvělé výsledky, jako jsou například školní participativní rozpočtování či nová fenomenální hra Mathesso.

Již 12 let bojuji za spravedlivost, založil jsem Nadační fond proti korupci, který státu ušetřil již přes dvě miliardy korun. Díky mé iniciativě se podařilo upozornit na zločinnou amnestii bývalého prezidenta Klause a veřejně ji odsoudit.

Volební systém D21, který je klíčem k obnově demokracie, nalézání konsensu a záchraně svobody, jsem vymyslel v roce 2012 a již deset let intenzivně a systematicky pracuji na jeho implementaci a prosazení v politice.

Pohyb a zdravý životní styl považuji za nezbytný pro každého, a protože jsem důsledný, mám silnou vůli a maximální nasazení, stal jsem se ve svých 49 letech univerzálním sportovcem ve vrcholové formě.

PŘIDEJTE SE, MÁ TO SMYSL!

Chci moc poprosit ty z vás, kteří jsou ochotni otevřít oči i mysl, abyste mi dali svoji aktivní podporu, ať už přímou spoluprací na mé prezidentské kampani, či tím, že budete sdílet mezi svými přáteli mé vize a hodnoty.

Je to moc důležité. Ne proto, abych dosáhl funkce prezidenta. Jsem odhodlán pomoci České republice stát se prosperující, svobodnou, spravedlivou a odvážnou zemí 21. století. Věřím, že tyto hodnoty a jejich naplnění povedou k tomu nejlepšímu životu velké většiny z nás.

Prosím přidejte se a pomozte nám.

Děkuji.

Karel

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741