Přeskočit na obsah

Karel Janeček: Nekopejme příkopy, stavme mosty

V sobotu 3. září jsem byl společně s mnoha tisíci občany ČR na Václavském náměstí. Šel jsem tam jako kandidát na prezidenta. Prezidenta, který chce spojovat národ, a proto místo paušálního a nespravedlivého odsouzení jiných názorových skupin musí být v důležitých momentech připraven aktivně naslouchat všem občanům bez rozdílu.

Rád bych zdůraznil, že nesouhlasím s některými řečníky a s proruskými, populistickými a komunistickými narativy, které na pódiu zazněly. Jednoznačně se stavím za proevropské demokratické směřování ČR, ač mám k současné formě EU značné výhrady. Zároveň odsuzuji násilí a nedemokratické praktiky, ke kterým vyzýval jeden z řečníků, když volal po národním povstání. Toto není tou správnou cestou.

Proto rozumím i obavám některých komentátorů, jací lidé mají vliv nad desítkami tisíc, či spíše stovkami tisíc, nespokojených občanů. Nerespektovat a ignorovat ty, kteří se na demonstraci sešli, by však podle mě bylo tím nejhorším řešením. Všichni, kdo byli na Václavském náměstí, jsou naši spoluobčané, uplatnili své ústavní právo demonstrovat a zaslouží si být vyslyšeni. Jen tak můžeme být svobodnou, spravedlivou a sjednocenou společností, kterou si zasloužíme být.

Dnešní doba je zcela výjimečná i tím, jak moc jsme rozděleni a máme tendenci odsuzovat jeden druhého. Mnoho lidí podléhá negativní iluzi „my versus oni“ i proto, že nás systematicky rozdělují nejen politici a média, ale i algoritmy sociálních sítí. Politici a média nás dokonce často štvou proti sobě se strategií „rozděl a panuj“.

Zkusme to změnit. Je primární důležitostí umět si naslouchat. Pochopení druhého nám pomůže nalézat ta nejlepší řešení pro jakýkoliv nesoulad. Mám zkušenosti, a to nejen během své kampaně, že když se otevřeně bavíme, najdeme k sobě často respekt a pochopení navzdory názorovým rozdílům. Jsem přesvědčen, že důležitá role prezidenta je podobné zkušenosti sdílet, protože tím pomůže sjednocení společnosti.

Naslouchat lidem, být mostem mezi jednotlivými skupinami a spojovat národ je pro prezidenta dokonce jedna z primárních zodpovědností. Můžeme být jako jeden silný provaz, jedna společnost, složená z mnoha společenství, které jsou provázány nadkonečným množstvím tvůrčích vazeb a vzájemností.

Jsem připraven přijmout svůj díl odpovědnosti a pomoci sjednocení v naší zemi.

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741