Přeskočit na obsah

Mýty o Karlovi

Milí přátelé,

na konci roku 2020 jsem se rozhodl, že budu kandidovat na prezidenta České republiky. Od té doby jsem zažil skutečně mnoho očekávaného, ale také mnoho fascinujícího a nečekaného. Na své cestě jsem měl za posledních téměř 21 měsíců mnoho příležitostí ještě lépe pochopit skutečné důvody a komplexitu celé řady současných problémů.

Jsem přesvědčen, že právě nyní se nacházíme na křižovatce dějin. Teď se rozhoduje o tom, jaká budoucnost nás čeká jako lidskou civilizaci. Tím rozhodujícím momentem pro budoucí vývoj je, zda budeme jako lidé schopni pochopit a ocenit hodnotu naší rozdílnosti, umět najít vzájemný respekt a sjednotit rozdělenou společnost.

Rád bych Vás obeznámil se skutečnostmi, které se týkají výjimečného a velmi širokého zájmu o mou osobu napříč společností – od okraje po okraj. Je až fascinující, jaké reakce vyvolává má snaha o dosažení konsensu, o pochopení pohledů různých stran a o spojování společnosti.

Rozličná média o mně šíří mýty tak absurdní, že připomínají v totalitních dobách oblíbené vtípky o rádiu Jerevan, které se vysmívaly dezinformačním praktikám komunistických struktur. Jeden příklad za všechny: Dotaz na rádio Jerevan: „Je pravda, že Hanzelka v Košicích oběsil Husáka?” „Ano, je. Ovšem s malými nepřesnostmi. Nebyl to Hanzelka, ale Zikmund, nebylo to v Košicích, ale v Kostnici, neoběsil, ale upálil a ne Husáka, ale Husa.”

Podobným způsobem “stojí na ověřitelných faktech” i mýty, které dezinformátoři šíří o mně. Rozhodl jsem se je krátce okomentovat, a u některých se společně s vámi i pobavit :).

Váš Karel Janeček

1) Antivaxer, mýtus první

Proti spalničkám doporučuji odvar z puškvorce, proti zarděnkám pak vykuřovat kadidlem s pryskyřičnou vůní.

Jak je to skutečně?

Není to pravda.
Nálepku antivaxera jsem dostal poté, co jsem se v listopadu 2021 veřejně vyjádřil proti povinnému očkování zdravých dětí proti onemocnění covid-19. Apeloval jsem proti očkování zdravých dětí proto, že již tehdy bylo na základě dat nade vší rozumnou pochybnost jasné, že rizika očkování proti Covidu nemohou u zdravých dětí ani mladistvých vyvážit jeho přínos. Mé vyjádření bylo vědecky podložené.

Veřejným vystoupením proti oficiální doktríně jsem šel do velkého rizika a bylo to pro mě extrémně nevýhodné. Svého vyjádření nelituji a učinil bych tak znovu, protože masové ohrožení zdraví našich dětí za účelem „snížení virové nálože“ (což byl tehdy s trochou fantazie jediný racionálně obhajitelný argument), tedy kvůli vlastním strachům, považuji za ten nejhorší zločin proti základnímu principu života.

Mimochodem letos v lednu se Švédsko rozhodlo nedoporučovat očkování ve věku 5 až 11 let. V červnu se Dánsko dokonce oficiálně omluvilo za plošné očkování zdravých dětí. Ke konci září Švédsko přestalo doporučovat očkování i mladistvým mezi 12 a 17 lety.

Hájil jsem a budu i nadále hájit právo na svobodné rozhodování každého člověka o svém životě i o svém těle. Stát nesmí nikoho k ničemu takovému nutit, jeho rolí je vysvětlovat přínosy a rizika možných rozhodnutí. Ve svých textech na aktualne.cz navrhuji strategii, jak k očkování přesvědčit ohrožené skupiny. To přímo dokazuje, že nálepka “antivaxer” je nesmysl a lež. Mimochodem, k této lži se aktivně připojil původně můj nadační fond Neuron, dnes bohužel hnízdo covidové inkvizice.

2) Neuron, fond, který založila moje sekretářka – mýtus druhý

Nadační fond Neuron založila žena, která byla původně moje sekretářka v RSJ. V neuronu jsem ji vařil kafe. Naučil jsem se díky ní mnoho. Například jak připravit sójové Latte.

Jak je to skutečně?

Paralelně s velkým finančním úspěchem RSJ (od roku 2007) jsem začal finančně podporovat studenty a doktorandy MFF UK. S dalším úspěchem RSJ jsem se rozhodl svoji podporu rozšířit i na další obory. Paní Monika Vondráková byla v době, kdy jsem se rozhodl v roce 2009 založit “Nadační fond Karla Janečka pro podporu vědy a výzkumu” (přejmenovaný na Neuron v roce 2013), novou asistentkou v RSJ, kde mimo jiné vařila kávu a starala se o poštu. Pravda, na základě mých instrukcí se starala také o papírování spojené se založením mého fondu. To je ale ale asi tak všechno. Její lživé tvrzení, že Neuron vymyslela nebo dokonce založila, je směšné a absurdní.

3) Rusofob, mýtus třetí

Jsem zlej, jsem zlej – jsem agent CIA ;)

Jak je to skutečně?

Není to pravda.
Proruské dezinformační servery začaly intenzivně útočit a označovat mě za globalistu, nástroj Sorose, Schwaba, proponenta NWO, agenta CIA a další absurdity. Proč proruské servery? Odpověď je jasná. Ruští extremisté chtějí rozdělit naši zemi –  a současná krize jim k tomu dobře nahrává. Proto se nehodí, aby někdo odváděl pozornost nespokojených a jimi dezorientovaných občanů z jejich vlivu.
Soustavně bojuji proti lžím, manipulacím a dezinformacím. Apeluji na potřebu posilování kritického myšlení ve společnosti. Umět zacházet s informacemi a udělat si svůj vlastní úsudek je nejlepší obranou proti dezinformacím. Právě proruské dezinformační servery a jejich činnost je příkladem, jak dezinformace nebezpečně rozdělují společnost.

4) Rusofil, mýtus čtvrtý

Čaj si vařím v samovaru, nad postelí mám fotku Vladimíra Putina a odmítám psát jinak než azbukou.

Jak je to skutečně?

Není to pravda.
Z tábora radikálních představitelů tzv. “liberálů” jsem byl označen jako rusofil a příznivec „demo dezolátů“. Dostal jsem se dokonce na jistý pochybný seznam dezinformátorů. Podobně proti mně vystupovali i někteří politici. Proč? Protože se bojí svobodného názoru. Mají strach z člověka, který je absolutně nezávislý a nad kterým nemají a nikdy nebudou mít žádnou kontrolu. Bojí se také volebního systému D21, který dává mnohem více moci občanům, kteří pak budou po politicích vyžadovat jednoznačnou zodpovědnost a transparentnost.
K zisku nálepky rusofila stačila má účast na velké demonstraci na Václavském náměstí počátkem tohoto září. Jak málo stačí, že? Šel jsem tam jako kandidát na prezidenta, který chce spojovat národ, a proto by měl být v důležitých momentech připraven naslouchat aktivně, všem a bez rozdílu. Místo paušálního odsouzení všech asi více než 73 tisíc demonstrantů jsem si raději své odhodlané, ač zklamané, spoluobčany přišel vyslechnout.

5) Aspen Institute, mýtus pátý

... a kromě Aspen Institute jsem také členem řádu templářských rytířů a zednářské lóže.

Jak je to skutečně?

Není to pravda.
Ve veřejném prostoru koluje celá řada informací o tom, že jsem v nějakém propojení s Aspen Institutem, či dokonce, že jsem jeho odchovancem. Odchovancem Aspen Institutu jsem asi tak stejně jako Jan Pirk nebo Helena Třeštíková, kteří se se mnou účastnili diskuze pojmenované “20 years of the Czech Republic”. Tu opravdu pořádal Aspen Institute. Tím mé spojení s touto institucí začíná a končí. Opět fascinující důkaz toho, jak málo stačí, abyste se veřejně stali něčím, čím vůbec nejste.

6) Polyamorista, mýtus šestý

Na každém kontinentu mám jednu ženu, jen v Austrálii ne. Nevíte o nějaké vhodné ;)?

Jak je to skutečně?

Není to pravda.
Můj osobní život stále poutá velkou pozornost. Proč? Protože, jako ve všech ostatních oblastech svého života, jsem otevřený a pravdivý a nebojím se komunikovat své přesvědčení, že každý jsme především jedinečný, svobodný člověk. Ve svém životě jsem měl několik vztahů, některé lepší, jiné horší – asi jako každý z nás. Vždy jsem byl ke svým partnerkám upřímný a nikdy jsem jim nelhal. To už trochu nestandardní být může, ale jsem přesvědčen, že je to tak správné. Dnes mám krásný vztah se svou jedinou ženou a svými dětmi a to je pro mě to nejdůležitější.

7) Babišův podporovatel, mýtus sedmý

Andrej je super kamarád. Radil jsem mu při koupi Čapího hnízda a při předkládání žádosti o dotaci na linku na toastový chléb.

Jak je to skutečně?

Není to pravda.
Andrej Babiš je pro mě představitelem jedné z nejhorších forem populismu. Nikdy, tedy ani nikdy v minulosti, jsem Andreje Babiše ani hnutí ANO nijak nepodporoval.

8) Narcis, mýtus osmý

Narcisy mám rád. Jsou krásné jako já. Vlastně… skoro tak jako já ;)

Jak je to skutečně?

Není to pravda.
„Ukazuje svaly, jezdí na jednokolce, skáče s padákem, dělá stojky, a dokonce si o sobě dovoluje mluvit!“
Ano, to všechno dělám a mám pro to jednoduchý důvod. Pozici prezidenta České republiky vnímám jako svou největší životní zodpovědnost, a proto se na ni tvrdě připravuji. Cíle, které jsem si pro své prezidentské období předsevzal, jsou pro mě skutečným závazkem, a protože nikdy jen planě nežvaním a neslibuji do větru, musím být na prezidentskou roli skvěle připraven po všech stránkách. Chci být aktivním prezidentem, který pracuje 7 dnů v týdnu a 21 hodin denně ;), a proto budu potřebovat skvělou kondici.
Ke splnění stanovených cílů potřebuji také cílevědomost a vytrvalost, protože Česká republika potřebuje celou řadu zásadních změn, pro jejichž prosazení bude nutné překonat celou řadu překážek.
Mimochodem, jízdu na jednokolce, tuto složitou dovednost, jsem se rozhodl prezentovat i proto, abych nastavil zrcadlo nemocné společnosti. Mnozí lidé si neváží sami sebe a jako kompenzaci pomlouvají věci, které je přesahují. Očekával jsem proto, že někteří budou tuto dovednost zesměšňovat.
Mám doktorát z matematiky a také titul MBA ve financích. Mám pět akademických publikací v prestižních časopisech s více než 12×21 citacemi. Dohovořím se čtyřmi cizími jazyky. Toto je holá skutečnost, nejde o projev narcismu nebo sebechvály. Tímto vším veřejnosti, která má právo se ptát, dokládám, že jsem na funkci prezidenta naší země připraven po všech stránkách.
Na závěr tohoto tématu bych rád dodal jedno. V naší zemi a obecně v zemích bývalého východního bloku je zdravé sebevědomí a umění se pozitivně prezentovat považováno téměř za hřích. Byl bych moc rád, kdybychom se naučili více si věřit a dokázali sami sebe ocenit za své klady – každý z nás nějaké má. A abychom se za to, že se dokážeme mít rádi takoví, jací jsme, přestali stydět. Není na tom nic špatného, naopak. Větší sebedůvěra je předpokladem spokojenějšího a úspěšnějšího života a takový život přeji nám všem.

9) Život miliardáře mimo realitu, mýtus devátý

Doma mám naleštěné zlaté kliky, každodenně snídám pravý kaviár, který si cpu do pusy zlatou lžičkou. Doutníky si připaluji pětitisícovými bankovkami. Tedy připaloval bych si, ale nekouřím ;)

Jak je to skutečně?

Není to pravda:
Pravdou je, že se mi kombinací štěstí a tvrdé práce podařilo vydělat finance, díky kterým netrpím existenčními potížemi a které mi umožňují zvládat současnou inflaci lépe než většina ostatních. Ti, co mě znají, by ale určitě potvrdili, že mi nějaké miliardářské manýry a okázalost nejsou vlastní. Silně vnímám, jak těžká je pro většinu lidí dnešní situace. Vím, jaké má řada z vás potíže. Celý život se snažím pomáhat prostřednictvím nadací, které jsem založil. A mimo jiné také lidem v nesnázích a těžkých životních situacích. Žiji s vámi na jedné planetě.

10) Kandidát bez politické zkušenosti, mýtus desátý

Politika, politika... co je to politika, prosím ;) ?

Jak je to skutečně?

Není to pravda. V politickém prostředí se pohybuji již dlouho. Vše začalo v roce 2011 založením Nadačního fondu proti korupci, v lednu 2013 jsem pak inicioval a stál za úspěšnou peticí “Klausova velezrada”, která odsuzuje Klausovu amnestii ekonomických zločinců. Mám za sebou celou řadu jednání s vládou i senátory ohledně volebního systému D21. Pravdou je, že nemám žádné zkušenosti s opojením politickou mocí ani střetem zájmů, v této oblasti skutečně nemůžu sloužit. Nikomu nic nedlužím, jsem absolutně nezávislý, a proto se můžu chovat pouze dle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak jako doposud.

11) Blázen, mýtus jedenáctý

Všichni jsou blázni, jenom já jsem prezident.

Jak je to skutečně?

Asi nejpravdivější z mýtů ;). Nejspíš jsem blázen, protože říkám vždy pravdu. Jsem blázen, protože se nebojím pojmenovávat věci pravými jmény. Jsem blázen, protože si kladu velké cíle. Jsem blázen, protože bych byl ochoten vzdát se veškerého svého majetku, kdyby mi někdo řekl, že je to cena za dosažení společenských změn, o kterých mluvím. Možná není tak špatné být takový blázen… přidáte se někdo? ;).

12) Satanista, mýtus dvanáctý

Nevíte někdo, kam jsem si dal rozečtenou Satanskou bibli? Nemůžu ji najít.

Jak je to skutečně?

Není to pravda.
Toto je perlička na závěr. V internetovém prostoru koluje má fotka z Mikulášské nadílky, na které jsem dělal dětem čerta. Díky této fotce jsem proto označován za satanistu, aktuálně dokonce za vrchního satanistu. Když už satan, tak alespoň že s vysokou funkcí, že :)? Tento mýtus i to, na základě čeho vznikl, mě osobně opravdu rozesmál. Fantazii se meze nekladou ;).

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741