Přeskočit na obsah
Světově první prezidentská kampaň ve virtuální realitě

Sledujete záznam světově první tiskové konference prezidentského kandidáta ve smíšené realitě.

Karel v metaverzu

Instrukce, jak vstoupit do světa Karla Janečka

Metaverz Somnium Space je přístupný z počítače ve 2D, anebo z virtuální reality ve 3D. V obou případech si budete muset stáhnout aplikaci Somnium Space. Dále je pak potřeba si vytvořit účet v SomniumSpace. Virtuální svět není zatím přístupný přes webový prohlížeč, ale v budoucnosti bude. Brzy také bude přidána možnost si prohlédnout svět Karla Janečka z mobilních zařízení.
Podmínky použití
  • Připojení k internetu

  • Příslušný hardware schopný rozběhnout 3D aplikace, popřípadě rozšířený hardware pro VR aplikace

Snadný proces instalace Somnium Space je dostupný na stránce https://somniumspace.com. Zde zvolte možnost “Download VR Client” (jak pro 2D, tak i pro VR verzi). Stáhněte a spusťte soubor s koncovkou .exe a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Instalace Steam VR (pouze pro uživatele VR)

Pro vstup do Somnium Space ve VR si potřebujete stáhnout “Steam VR” spolu se Steam Client, který stáhnete na tomto linku https://store.steampowered.com/about/download. Po stažení a nastavení profilu je ještě potřeba přidat “Steam VR”, a to přes tento link https://www.steamvr.com/

Většina z vás, kteří VR už používáte, máte pravděpodobně tento proces za sebou a víte, jak postupovat, ale i v případě, že jste ve VR poprvé, dostanete přesné instrukce, jak VR soupravu nastavit zde: https://arvrtips.com/how-to-install-steam-vr/

Vytvoření účtu

Nyní, když jste si stáhli a nainstalovali klienta Somnium Space (a Steam VR, pokud vstupujete do VR), vše, co zbývá udělat, je vytvořit profil pro Somnium Space. Chcete-li to provést, jednoduše klikněte na „Vytvořit nový účet“ a vložte své přihlašovací údaje a uživatelské jméno.

Pak už se jen přihlásíte. Nyní si můžete vybrat mezi 2D a VR v závislosti na úrovni vašeho zařízení (pokud chcete vstoupit do VR, ujistěte se, že je spuštěna Steam VR). Aplikace se stáhne. To zabere chvilku. Pak už jste připraveni vyrazit!

Vstup do světa Karla Janečka

Jakmile vstoupíte do základního světa Somnium Space, dorazíte do krásného centra virtuálního městečka. Zde najdete hned několik světů, do kterých můžete vstoupit přes teleporty. Tyto světy se ukazují v podobě planet. Do světa Karla Janečka se dostanete přes svět „OMG HQ Karel Janecek“ (název vidíte nad ním). Ve 2D stačí kliknout na planetu a na „download“ a následně “enter the world”. Ve VR vejdete dovnitř planety a tam najdete menu, které je stejné jako ve 2D. Tam už zbývá jen kliknout na „download the world“ a vstoupit do něj.

Nyní se ocitnete ve futuristické vesmírné stanici s výběrem různých světů v podobě malých modrých levitujících planet. Kliknete na první zleva s označením “Karel Janeček”, počkáte, až se svět stáhne a planetka změní barvu z červené na zelenou. Poté na tu zelenou planetku kliknete.

Užijte si svět Karla Janečka!

Instructions How To Get Into World of Karel Janeček

The Somnium Space is accessible in 2D via Desktop and in Virtual Reality. In both cases you will need to download the Somnium Space application. Additionally you will have to create a Somnium Space account. The world can not be entered via the web-version of Somnium Space.

REQUIREMENTS:

  • Internet connection

  • Hardware capable of running 3D applications/extended hardware to run VR app

Installation of Somnium Space

The installation process of Somnium Space is fairly self-explanatory – simply go to https://somniumspace.com/ and select “Download VR Client” (for both desktop 2D and VR). Open the .exe file and follow the steps as described on screen.

Installation of Steam VR (for VR users only)

In order to enter Somnium Space in VR you will have to download “Steam VR” which comes with the Steam Client which can be downloaded here https://store.steampowered.com/about/download. After the download and the setup you will have to add “Steam VR” via this link https://www.steamvr.com/

Most VR users might have already gone through this process but even if it’s your first time in VR it will guide you through the setup of your headset. Additional information can be found here: https://arvrtips.com/how-to-install-steam-vr/

Account Creation

Now that you downloaded and installed the Somnium Space (and Steam VR, in case you want to enter in VR) client. All that is left to do is to create a profile for Somnium Space. To do that simply click “create new Account” and insert your login data.

After that simply login. You can choose between 2D and VR depending on your device (please note that if you want to enter in VR, make sure Steam VR is running). The app will download. It will take a minute. Now you are ready to go!

Entering World of Karel Janeček

Once you enter Somnium Space, you will arrive at the center of a beautiful virtual town. On spot you will find several “worlds” to enter. These worlds show up as spheres that you can walk into. The World of Karel Janeček destination is the “OMG HQ Karel Janecek” World (you can see the name above it). In 2D please click on the sphere and then on “enter the world”. In VR reality please go inside the sphere, then click on “download world” and enter it.

You will get to a futuristic space station. Please click on the sphere with the sign “Karel Janeček”. Please wait a minute until the sphere will change its color from red to green.

Enjoy the World of Karel Janeček in the Somnium Space.

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741