Přeskočit na obsah

Aktuálně

Tisková zpráva

Praha, 4.1.2023, 18:21

Jsme padlí na hlavu?

Stížnost Karla Janečka, kterou se u Ústavního soudu domáhal vrácení mezi platné kandidáty pro prezidentské volby 13. a 14. ledna 2023, byla dnes zamítnuta. „Musím bohužel s lítostí konstatovat, že nežijeme v právním státě. Předložil jsem Ústavnímu soudu dva nezávislé, jasné a nevyvratitelné důkazy, že zamítnutí mé kandidatury je v rozporu s Ústavou,“ říká Karel Janeček.

Ústavní soud mi dal za pravdu, že zákon je špatný. Ústavní soud konstatoval, že mám dokonce i důkazy o tom, že jsem dohledal další existující petenty. Stížnost byla přesto odmítnuta, aniž by se jí Ústavní soud věcně zabýval s odkazem, že není jeho úkolem přepočítávat hlasy. Kde je tedy v naší zemi možnost dovolání se spravedlnosti, když ne u Ústavního soudu? Proč mě Ústavní soud nevrátil z důvodu neoprávněného vyřazení kvůli špatnému použití matematické statistiky, k čemuž žádné podpisy řešit nemusel?”

Ústavní soud alibisticky stanovil, že chybějící ověřené petenty bylo třeba doložit Nejvyššímu správnímu soudu (NSS). To ovšem nebylo ani technicky možné z časových důvodů, bez ohledu na obstrukce ze strany Ministerstva vnitra. Nebylo navíc možné edvídat rozhodnutí NSS. NSS dohledal 433 ministerstvem vnitra (MV) chybně odmítnutých občanských podpisů a konstatoval, že jich chybělo jen 19, aby Karel Janeček dosáhl hranice 50 tisíc uznaných podpisů nejen dle litery Ústavy, ale i dle špatné (i dle vyjádření Ústavního soudu) metodiky MV.

Jak říká šéf kampaně Karla Janečka, Vojtěch Štajf: „Po různých obstrukcích jsme se dostali k našim archům 19.12.2022, objeli jsme republiku a za jediný den jsme 33 dalších platných podpisů našli. Ty lidi, které MV i NSS prohlásili za neexistující, máme vyfocené s občanským průkazem.“

Co jiného je úlohou Ústavního soudu než odstranit pochybení obecných soudů zejména v právu na spravedlivý proces? Na jakou jinou instanci se má nespravedlivě vyřazený kandidát obrátit, když ne na Ústavní soud?

Karel Janeček doložil, že měl dostatečný počet podpisů, a to počítáno fyzicky – doložil chybějící petenty. V podání Ústavnímu soudu zároveň vysvětlil, že po matematické stránce byl výpočet provedený MV a NSS nesprávný. Počet chybějících podpisů byl méně než jedna třetina statistické chyby odhadu a nešlo tedy kandidáta pouhou statistickou inferencí vyřadit. Karel Janeček měl tedy být platným kandidátem do prezidentských voleb i bez toho, aniž by jeho tým chybějící podpisy našel!

Smyslem ústavní stížnosti bylo především upozornit na špatný a nespravedlivý systém počítání podpory kandidátů a na špatný zákon o prezidentských volbách, který je zapotřebí změnit. Nejde jen o kandidaturu Karla Janečka. „Jde o princip, jde o budoucí prezidentské volby, o spravedlivost největšího svátku demokracie v naší zemi, jimž prezidentské volby zajisté jsou. Jde o samotnou podstatu právního státu.“

Nespravedlnosti i nespravedlivost zvítězily. Lidé přišli o možnost zvolit si svého prezidenta ve spravedlivých volbách v roce 2023.

Je zapotřebí otevřít celospolečenskou debatu na toto téma, aby se zákonodárci konečně začali touto problematikou zabývat, což se snad nyní konečně stane.Nadějné je, že díky mému odvolání se podařilo, aby Ústavní soud dal opakovaně za pravdu, že stávající systém je špatný a dokonce ocenil můj návrh použít jako vzor rakouský model 6000 ověřených podpisů.”

Takové flagrantní porušení základních principů spravedlnosti se ve svobodné zemi nesmí již nikdy stát. Již nikdy nesmí být vyřazen kandidát, který nejen že splnil všechny Ústavní podmínky, ale má dokonce i jasné a nerozporovatelné důkazy o tom, že měl být do voleb připuštěn,“ uzavírá Karel Janeček.

 

 

 
 

KAREL JANEČEK PODAL STÍŽNOST K ÚSTAVNÍMU SOUDU ČR, ZÁKON O VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY JE PROTIÚSTAVNÍ.

Praha, 21.12 2022, 1:21

Karel Janeček 21. 12. 2022 odpoledne v 1:21 podal stížnost k Ústavnímu soudu České republiky. „Zákon o volbě prezidenta republiky je protiústavní. Nesprávnost právní úpravy porušuje základní občanská práva všech občanů České republiky. Navrhuji proto, aby byl zákon zrušen”, řekl dnes v první reakci Karel Janeček. I když podle jeho názoru má dostatek platných podpisů k tomu, aby se prezidentské volby mohl zúčastnit, jde v tuto chvíli především o veřejný zájem. „Ve veřejné debatě posledních týdnů jasně převažuje názor, že pravidla pro volbu prezidenta republiky jsou špatná a protiústavní. I Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí uvedl některé závažné výhrady. Proto jsem se rozhodl k podání ústavní stížnosti”, pokračuje dále Karel Janeček. Protože díky současné situaci také přišel o možnost vést plnohodnotnou prezidentskou kampaň a mít tak rovnou příležitost v politické soutěži, navrhuje odložení termínu prezidentských voleb.

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741